Nyttige linker                                                                      .

Liqvida KreditorWeb

- Innlogging for kreditorer

Innkassoklagenemnda

- basert på avtale mellom Forbrukerrådet og Norske Inkassobyråers Forening. Avtalen er hjemlet i inkassoloven og den er godkjent i statsråd 7. mars 2003.

Lovdata

- privat stiftelse opprettet i 1981 av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved UiO. Formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.

Rentekalkulator

- Regjeringens kalkulator for å beregne riktig forsinkelsesrente.

Brønnøysundregisteret

 - utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske løsninger.

   Forvaltning av Altinn, samordning av data i offentlig sektor og veiledningstjenester er sentrale oppgaver som gjør hverdagen enklere for næringslivet.

Forbrukerrådet

- en interesseorganisasjon for alle forbrukere av varer og tjenester i Norge.

Norge.no

 - veiviser i det offentlige.

Salærtabell

- Hvor stort blir inkassogebyret ? Tabell ihht inkassoforskriften.