Få utført hele innkrevingsprosessen fra utsendelsen av faktura.